Gereformeerde Kerk Pretoria-Annlin

 

 

 

Neem asseblief kennis dat ons webadres verander het na www.annlin.co.za

Adres: Braam Pretoriusstr 82
Oggenderediens - 9:00
Aanderediens - 18:30